Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  univers
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

UNIVERS
|| 1. ant. adj. (f. -ERSA) Tot en conjunt, sense excepció; cast. todo. Conferma als amats e feels seus vniuerses e sengles pobladors de la ciutat, doc. a. 1332 (BSAL, xi, 37). Serven e facen servar tots los presents capítols universes e sengles cascú en son loch e cas, doc. a. 1381 (Col. Bof. xl, 214).L'univers món: (ant.) tot el món, tota la creació. En lo uniuers món no pens se trobàs un cors mortal ab tanta perfecció, Tirant, c. 284 Lo uniuers món volgué saluar, Vida St. Anthiogo 13. La universa terra: tota la terra. Que'ls seus dexebles preycaren per tota la vniuersa terra, Cartoxà IV (ap. Ribelles Biblgr. i, 505)
|| 2. m. El conjunt de totes les coses creades; tot el món; cast. universo. Que l'uniuers tot se devia perdre, Trobes V. Maria [100]. La fama de texir treballà de augmentar-la per lo ample univerç, Alegre Transf. 47 bis. Ab son real mantell tot l'univers abriga, Salvà Poes. 131.
    Fon.:
uniβέɾs (or., occ.); univέ̞ɾs (Cast., Al., Bal.); uniβέ̞ɾs (Val.); univέls (alg.).
    Etim.:
pres del llatí univĕrsum, mat. sign.