Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  universitat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

UNIVERSITAT f.
|| 1. ant. Totalitat; conjunt de totes les persones o coses d'una classe determinada. Los prohòmens pregaren lo rey per tota la uniuersitat de les ciutats que'ls donàs bons officials, Llull Felix, pt. vii, c. 5. En Ramon de Moncada parlà per si e per son companyó e per tota la universitat dels barons, Desclot Cròn., c. 167. No vuyles blasmar ne menyspresar aquella cosa que tota la universitat loa e plau, Jahuda Cató 122. La universitat de les corporals creatures d'aquest món, Eximenis Reg., c. 1. Qui tan gran injúria feta a la universitat de les dones volrà venjar, Metge Somni iii.
|| 2. ant. Conjunt de coses de propietat comunal; cast. comunidad, común Aquella no és de persona particular sinó de Universitat, doc. a. 1612 (BSAL, viii, 265). En servey de la Universitat del present Regne, doc. a. 1632 (Hist. Sóller, i, 58).
|| 3. ant. Corporació rectora d'un conjunt de ciutadans, i especialment Corporació municipal; cast. universidad, municipalidad, municipio. Pel noble en Ramon de Muntcada e tota la Uniuersitat de Tortosa, Cost. Tort. I, i, 14. Los síndichs de les universitats del regne, Pere IV, Cròn. 111.
|| 4. Centre d'ensenyament superior, antigament anomenat Estudi General, dividit en facultats cada una de les quals confereix els graus corresponents; cast. Universidad. Universitat y Studi General de totes arts, Ordin. Univ. 1596. a) Edifici on està instal·lat el dit centre d'ensenyament. No sortia més que per anar de casa a la Universitat, Ruyra Parada 82.
    Fon.:
unibəɾsitát (Barc.); unibeɾsitát (Val.); univəɾsiðát (Palma).
    Etim.:
pres del llatí universĭtāte, mat. sign. ||1.