Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  vacar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

VACAR v. intr.: cast. vacar.
|| 1. No estar ocupat (algú o alguna cosa, sobretot un càrrec, funció, plaça). Com la nostre església del loch de Rialp... vach de present per la absència de frare Pere, doc. a. 1377 (Miret Templers 421). Lo primer benifet qui vach, doc. a. 1383 (Rubió Docs. Cult. ii, 272). Ladonchs vacà lo papat, Metge Somni ii. Volrà opposar a alguna càthedra en Theologia que vaca, Ordin. Univ. 1560, E iv vo.
|| 2. ant. Dedicar-se, aplicar-se (a un treball o acció). Per salari meu de cinch jorns que he vaccat... en anar, star e tornar en e de la present ciutat al castell de Montornes, doc. a. 1466 (Arx. Gral. R. Val.). He vacat anant, stant e tornant en e de la ciutat de València al camp del senyor Rey, doc. a. 1466 (mat. arx.).
    Fon.:
bəká (or.); baká (occ.); vakáɾ (Cast., Al.); bakáɾ (Val.); vəká (bal.); vəсá (Palma).
    Etim.:
pres del llatí vacare, mat. sign. En l'accepció || 2 és un pur llatinisme, no usat en el llenguatge normal català.