Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  verificar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

VERIFICAR v. tr.: cast. verificar.
|| 1. Fer vertadera una cosa; fer que sigui vera. Açò meteix del actu de veritat, qui és verificar, Llull Arbre Sc. ii, 201. Serà verificada la prophecia de Isaies, Villena Vita Chr., c. 37.
|| 2. Comprovar que una cosa és vera; examinar una cosa per comprovar-la. Per lo bon Tholomeu ha inuestigat... e verificat..., Gilbert-Corsuno Astrol. 2. Que hu verifiquen devant nós ab aquella forma que és menester, doc. a. 1532 (Hist. Sóller, i, 544). «Es mort», verificà el facultatiu, Espriu Lab. 29.
|| 3. (probablement castellanisme de significat) Fer, executar, realitzar. Ell s'entretenia en son escriptoriet, repassant les operacions verificades, Pons Com an. 77.
    Fon.:
bəɾifiká (Barc.); beɾifikáɾ (Val.); vəɾifiсá (Palma).
    Etim.:
pres del llatí verifĭcāre, mat. sign. |||| 1, 2.