Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. vol
veure  2. vol
veure  3. vol
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. VOL m.
|| 1. Forma de locomoció pròpia dels animals que tenen ales i que els permet de moure's enlairats; cast. vuelo. No y basta volant lo vol del pardal, Passi cobles 136. Hauria sentit el vol d'una guinjola, Ruyra Parada 19.
|| 2. Acció de volar; la que es fa sense interrupció, des que l'animal s'alça en l'aire fins que torna a posar-se; per ext. es diu dels aparells de navegació aèria; cast. vuelo. D'un vol la puja an el cel, Costa Poes. 18. a) fig., aplicat a coses espirituals o immaterials, com la ciència, la poesia, l'art, la religió. «No podem seguir el vol de la seva fantasia».
|| 3. Conjunt d'ocells o altres animals volant; cast. vuelo, bandada. Com un vol de tendres i místiques colomes, Atlàntida iv. La seva oració m'arriba com un vol de mosquits que van i vénen, Ruyra Parada 16. a) per anal., Conjunt de peixos que neden en companyia; cast. cardumen, tropa, enjambre. Quan ha entrat un vol de peix, fa la senya, Bosch Rec. 256.
|| 4. So repetit de les campanes pels cops de batall fets alternativament a cada banda d'elles; cast. vuelo. Les campanes que es planyien | ja van joyoses al vol, Llorente Versos 80. Ha estat fet un vol de campanes, Salvador FB 74.
|| 5. Fona o amplada d'una falda o altra peça de vestit; cast. vuelo. Frec no frec el vol de la manta, Pons Llar 54.
|| 6. Fogueró que els al·lots fan enmig del carrer el dia de les matances del porc, i l'enrevolten i el salten fent gatzara (Binissalem).
|| 7. Bastó amb què es pega cop al pic, en el joc de bòlit (val.); cast. toña.
    Loc.
—a) Prendre el vol o Alçar (o aixecar) el vol: alçar-se començant a volar; fig., anar-se'n, fugir, desaparèixer una persona o cosa.—b) Prendre vol: progressar.—c) En un vol: molt ràpidament, fent molta via (mall.).—d) Armar un vol a algú: moure-li un escàndol, renyar-lo fort (Barc.).—e) Tirar al vol: tirar a un ocell mentre vola. Vist que, si tiren mal de sest, pijor de vol, Somni J. Joan 2778.—f) Agafar al vol: agafar un animal o cosa mentre està en l'aire, sense esperar que s'aturi; fig., captar una idea, una intenció, etc., sense necessitar que aquesta es manifesti clarament.
    Refr.

—«Qui té el vol, fa lo que vol»: significa que la persona que disposa de l'autoritat o mitjans d'exercir-la, domina fàcilment les altres.
    Fon.:
bɔ́ɫ (pir-or., or., occ.); bɔ̞́ɫ (Val.); vɔ́ɫ (Valls); vɔ̞́ɫ (Cast., Al., bal.).
    Etim.:
derivat postverbal de volar.

2. VOL m. ant.
Voluntat. E no poden contra son vol | fer, ne contra ço que Ell permet, Metge Somni i.
    Etim.:
derivat postverbal de voler.

3. VOL m.:
V. volt.