Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  votar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

VOTAR v. tr. o intr.: cast. votar.
|| 1. Fer un vot, prometre a Déu o als sants. Aquell qui no vol retre a Déu los béns qui ha votats, Canals Carta, c. 63. Pus castedat per vós era votada, Arnau March (Cançon. Univ. 20). Un clergue... votà d'entrar en orde e no volch complir lo vot, Eximplis, i, 201. Yo vot a Déu altre partit no pendre, Curial, i, 34.
|| 2. intr. Flastomar, dir paraules irreverents. No dexà de botar [sic] y dir moltes paraules, doc. a. 1667 (Segura HSC 277).
|| 3. Emetre el seu vot per a un acord, elecció, etc. a) intr. No la scoltaren; | de fet votaren, Spill 3352. Reben los vots dels divuit, votant quiscun en secret, doc. a. 1598 (Segura HSC 157). Es mestre d'escola los digué que no votaria per ningú, Ignor. 29.—b) tr. (amb complement directe indicador de la persona que s'elegeix, de l'acord que es tracta de prendre). Per que ja us porien de síndich botar, Proc. Olives 799. Per axò el van votar per la presidència, Vilanova Obres, xi, 24.
    Fon.:
butá (or.); botá (occ.); botáɾ (Val.); votáɾ (Cast., Al.); vutá (Valls, men., eiv.); votá (mall.).
    Etim.:
pres del llatí vōtāre, mat. sign.