Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  xalest
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

XALEST, -ESTA adj.
Alegre, vivaç (mall., men.); cast. alegre, animado. Es sollerich estava tranquil y tot xelest, Ignor 39. Són unes festes tan xelestes i delitoses, Alcover Cont. 155. Mostrant uns uys gojosos y xelests, Roq. 13. Veya... al fons de llevant lluir xelesta l'estrella matinal, Costa Trad. 167. Entra l'embat de marina, tan xalest per qui camina, Salvà Poes. 50. Jo enyor les hores xalestes d'aquell estiu soleiós, Colom Juven. 105.
    Fon.:
ʃəlést (bal.).
    Intens.:
xalestet, -eta; xalestot, -ota; xalestíssim, -íssima.
    Etim.:
derivat de xalar amb el sufix -est (que es troba en mots mallorquins com baixest i deu esser adaptació del sufixos llatins -estis i -estum de mots com caelestis, funestum agrestis, etc.).