Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. xec
veure  2. xec
veure  3. xec
veure  4. xec
veure  5. xec
veure  6. xec
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. XEC m. (anglicisme)
Document pel qual un posseïdor de diners en un compte bancari mana al banc que pagui a una altra persona tot o una part de l'import del seu dipòsit; cast. cheque.
    Fon.:
ʃék (Barc., Palma); ʧék (Val.).
    Etim.:
de l'anglès check, mat. sign., a través del cast. cheque.

2. XEC m.
|| 1. Sobirà àrab que governa una regió; cast. jeque. Quant estatge eres d'orgullosos xechs, Ferrà Com. Poes. 34.
|| 2. Gitano (Vic, ap. Aguiló Dicc.).
    Etim.:
de l'àrab xayẖ, ‘vell’, per conducte del cast. jeque.

3. XEC m., forma dialectal,
per xic (Tortosa). També es diu xeic. Les formes xec i xeic s'usen només en vocatiu, és a dir, dirigint-se a la persona mateixa a qui es vol donar el nom de xic.

4. XEC
1. Nom propi d'home, reducció de Francesc (men.); cast. Quico.
|| 2. adj. (f. XECA) Beneitó, curt d'enteniment (men.); cast. lila, tontaina.
    Fon.:
ʃə́k (Ciutadella); ʃέ̞k (Maó, Alaior).

5. XEC m.
|| 1. Onomatopeia del cop de dos cossos no gaire fort, i sobretot d'un líquid en caure a gotes damunt un cos. El xech... xech... xech... dels cops de llansa dels armats a l'empedrat, Oller Fig. pais. 183. Allò donava gust, aquell xech xech, Ignor. 34.
|| 2. m. Clatellada o galtada, cop pegat a la cara, al clatell, al cap (Vallès); cast. cachete.

6. XEC (Xech).
Llin. existent a Vilablareix.