tancar
PARADIGMA DE LA FLEXIÓ ANTIGA DE DEURE
PERS. PRESENT IMPERFET PERFET FUTUR CONDICIONAL SUBJUNTIU OPTATIU
1.ª dech
deig
devia deguí deuré deuria dega
deja
deguera
degra
degués
2.ª deus devies degueres deuràs deuries degues
deges
degueres
degres
deguesses
3.ª deu devia degué
dech
deurà deuria dega
deja
deguera
degra
degués
1.ª devem devíem deugérem
dègrem
deurem deuríem degam
dejam
deguem
deguérem
dègrem
deguéssem
2.ª devets
deveu
devíets
devíeu
deguérets
deguéreu
dègrets
dègreu
deurets
deureu
deuríets
deuríeu
degats
degau
dejats
dejau
deguets
degueu
deguérets
deguéreu
dègrets
dègreu
deguéssets
deguésseu
3.ª deuen devien degueren
degren
deuran deurien deguen
degen
degueren
degren
deguessen
PARADIGMA DE LA CONJUGACIÓ DIALECTAL DE DEURE
DIALECTES INFIN. GERUNDI PART. PRESENT IMPERFET PERFET FUTUR CONDICIONAL SUBJUNTIU OPTATIU
        1ª: dec,
deui,
devi
1ª: devia   1ª: deuré 1ª: deuria 1ª: degui,
dega
1ª: degués,
deguessi,
devés
        2ª: deus,
deues,
deves
2ª: devies   2ª: deuràs 2ª: deuries 2ª: deguis 2ª: deguesses,
deguessis,
devesses
        3ª: deu 3ª: devia   3ª: deurà 3ª: deuria 3ª: degui 3ª: degués,
devés
Pir-or. deure devent
deguent
deuren
degut 1ª: devem,
deuem,
deguem
1ª: devíem,
devien
  1ª: deurem 1ª: deuríem,
deurien
1ª: deguem,
devem
1ª: deguéssem,
deguessen,
deguéssim,
devéssem
        2ª: deveu,
deueu,
degueu
2ª: devíeu,
deviü
  2ª: deureu 2ª: deuríeu,
deuriü
2ª: degueu,
deveu
2ª: deguessu,
devessu
        3ª: deuen     3ª: deuran 3ª: deurien 3ª: deguin 3ª: deguessen,
deguessin,
devessen
        1ª: dec 1ª: devia   1ª: deuré 1ª: deuria,
deuriü
1ª: degui,
dega
1ª: degués,
devés,
deiés
        2ª: deus 2ª: devies 2ª: degueres,
deveres 
2ª: deuràs 2ª: deuries,
deuriüs
2ª: deguis,
degus
2ª: deguesses,
deguessis,
deguessus,
devesses,
devessis,
deiessis
        3ª: deu 3ª: devia  3ª: degué,
devé
3ª: deurà 3ª: deuria,
deuriü
3ª: degui,
degu
3ª: degués,
devés,
deiés
Or. deure devent
deguent
deient
degut 1ª: devem,
deiem
1ª: devíem 1ª: deguérem,
devérem
1ª: deurem 1ª: deuríem 1ª: deguem,
devem ,
deiem
1ª: deguéssem,
deguéssim,
deguéssum,
devéssem,
devéssim,
deiéssim
        2ª: deveu,
deieu
2ª: devíeu,
deviü
2ª: deguéreu,
devéreu
2ª: deureu 2ª: deuríeu,
deuriü
2ª: degueu,
deveu,
deieu
2ª: deguésseu,
deguessu,
deguéssiu,
devésseu,
devessu,
devéssiu,
deiéssiu
        3ª: deuen 3ª: devien 3ª: degueren,
deveren
3ª: deuran 3ª: deurien 3ª: deguin,
degun
3ª: deguessen,
deguessin,
deguessun,
devessen,
devessin,
deiessin
        1ª: dec 1ª: devia,
deïva,
deieva,
deviva,
degueva,
degüeva,
deia
  1ª: deuré 1ª: deuria 1ª: dega,
degui,
deiga
1ª: degués,
deguessa,
devés,
deiés,
deiessa,
deiguessa,
devessa
        2ª: deus 2ª: devies,
deïves,
deieves,
devives,
degueves,
degüeves,
deies
  2ª: deuràs 2ª: deuries 2ª: degues,
deguis,
degos,
deigues
2ª: deguesses,
deguessis,
devesses,
devessis,
deiessis,
deiguesses
        3ª: deu 3ª: devia,
deïva,
deieva,
deviva,
degueva,
degüeva,
deia
  3ª: deurà 3ª: deuria 3ª: dega,
degui,
dego,
deiga
3ª: degués,
devés,
deiés,
deigués
Occ. deure devent
deguent
deient
deuent
degüent
degut 1ª: devem,
deiem,
deguem,
degüem
1ª: devíem,
deívem,
deívom,
dièvom,
devívom,
deguèvem,
deguèvom,
degüèvem,
dèiem
  1ª: deurem 1ª: deuríem 1ª: deguem,
deiem,
deiguem,
degam,
deguéssem
1ª: deguéssem,
deguéssom,
devéssim,
deiéssim,
deiguéssom
        2ª: deveu,
deieu,
degueu,
degüeu
2ª: devíeu,
deíveu,
deívou,
deièvou,
devívou,
deguèveu,
deguèvou,
degüèveu,
dèieu
  2ª: deureu 2ª: deuríeu 2ª: degueu,
deieu,
deigueu,
degau,
deguésseu
2ª: deguésseu,
deguéssou,
deguéssiu,
devéssiu,
devésseu,
deiéssiu,
deguesso,
deiguéssou
        3ª: deuen 3ª: devien,
deïven,
deieven,
deviven,
degueven,
degüeven,
deien
  3ª: deuran 3ª: deurien 3ª: deguen,
deguin,
degon,
deiguen
3ª: deguessen,
devessen,
deiessin,
deiguessen
        1ª: dec 1ª: devia,
deuia
1ª: deguí,
degué,
deví,
devé
1ª: deuré 1ª: deuria 1ª: dega 1ª: deguera
        2ª: deus 2ª: devies,
deuies
2ª: degueres,
deveres
2ª: deuràs 2ª: deuries 2ª: degues, 2ª: degueres
        3ª: deu 3ª: devia,
deuia
3ª. degué,
devé
3ª: deurà 3ª: deuria 3ª: dega 3ª: deguera
Val. deure devent deguent degut 1ª: devem,
deguem,
deem
1ª: devíem,
deuíem
1ª: deguérem,
devérem
1ª: deurem 1ª: deuríem 1ª: deguem,
degam,
deem
1ª: deguérem
        2ª: deveu,
degueu,
deeu
2ª: devíeu,
deuíeu
2ª: deguéreu,
devéreu
2ª: deureu 2ª: deuríeu 2ª: degueu,
degau,
deeu
2ª: deguéreu
        3ª: deuen 3ª: devien,
deuien
3ª: degueren,
deveren
3ª: deuran 3ª: deurien 3ª: deguen, 3ª: degueren
        1ª: dec 1ª: devia 1ª: deguí,
degué
1ª: deuré 1ª: deuria 1ª: dega,
degui,
1ª: degués
        2ª: deus 2ª: devies 2ª: degueres,
deveres
2ª: deuràs 2ª: deuries 2ª: degues,
deguis
2ª: deguésses,
deguessis
        3ª: deu 3ª: devia 3ª: degué,
devé
3ª: deurà 3ª: deuria 3ª: dega,
degui
3ª: degués
Bal. deure devent
deguent
degut
devut
1ª: devem 1ª: devíem 1ª: deguérem,
devérem
1ª: deurem 1ª: deuríem 1ª: deguem 1ª: deguéssem,
deguéssim
        2ª: deveu 2ª: devíeu 2ª: deguéreu,
devéreu
2ª: deureu 2ª: deuríeu 2ª: degueu 2ª: deguésseu,
deguéssiu
        3ª: deuen,
deven
3ª: devien 3ª: degueren,
deveren
3ª: deuran 3ª: deurien 3ª: deguen,
deguin
3ª: deguessen,
deguessin
        1ª: dec 1ª: deieva   1ª: degueré 1ª: degueria,
degueriva
1ª: degui 1ª: deguessi
        2ª: deus 2ª: deieves   2ª: degueràs 2ª: degueries,
deguerives
2ª: deguis 2ª: deguessis
        3ª: deu 3ª: deieva   3ª: deguerà 3ª: degueria,
degueriva
3ª: degui 3ª: deguessi
Alg. deure deient degut 1ª: deiem 1ª: deieven   1ª: deguerem 1ª: deguerien,
degueriven
1ª: deguem 1ª: deguessin
        2ª: deieu 2ª: deievu   2ª: deguereu 2ª: degueriü,
deguerivu
2ª: degueu 2ª: deguéssiu
        3ª: dèün 3ª: deieven   3ª: degueran 3ª: deguerien,
degueriven
3ª: deguin 3ª: deguessin