Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. pilot
veure  2. pilot
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. PILOT m.
|| 1. Munt desordenat; cast. montón, pelotón. Defensarem la ciutat; | que sia un pilot de runes | primer que un poble d'esclaus, Cases A., Poes. 134. Elsa ha de caure desmaiada sobre un pilot de coixins, Caselles Mult. 113. L'enorme pilot de gent comensà aleshores a destriar-se, Oller Rur. Urb. 178.
|| 2. Massa compacta de matèria, generalment de forma rodonenca; cast. pella, pelotón. XVIII pilots de terra de fornal, doc. a. 1413 (Aguiló Dicc.). Isqué-se'n defora tot nuu..., pres VII pilots de la neu e posà'ls sobre si, Flos Sanct., a. 1524 (ibid.) Com tenen sa pasta fenta..., agafen pilots d'aquella pasta, això ès, pastons, Alcover Cont. 220.
    Refr.

—«Bon pilot, bon farinot» (Alcoi).
    Fon.:
pilɔ́t (or., occ.); pilɔ̞́t (val., bal.).
    Intens.:
—a) Augm.: pilotàs, pilotarro.—b) Dim.: pilotet, pilotetxo, pilotel·lo, piloteu, pilotiu, pilotó, pilotoi.—c) Pejor.: pilotot.
    Etim.:
derivat de pila.

2. PILOT m.
|| 1. ant. Guia; persona que indica el camí. Los almugàvers... hagren bons pilots qui eren de la terra qui sabien les muntanyes e les sendes, Muntaner Cròn., c. 62. Pren per pilot | aquell prom Lot, Spill 12450. Anà molt per aquella terra menant tots temps en la sua companyia discrets e molt abtes pilots que'l menaven per tots los lochs on ell anar volia, Curial, iii, 12.
|| 2. El qui guia una nau en marxa; en una nau mercant, el qui té més autoritat després del capità; cast. piloto. Ell va de nit sens brúxola o carta, | menys de pilot, en lo canal de Flandes, Ausiàs March, cxiii. a) per ext., El qui dirigeix un automòbil, una aeronau.—b) fig. El qui dirigeix una empresa, un negoci en marxa.—c) Llum vermell a la part posterior dels automòbils, que s'encén per anunciar quan s'aturen.
|| 3. Peix de l'espècie Naucrates ductor, que és coneixedor perquè té el color alternat de faixes transversals amples, unes platejades, altres de color gris; cast. piloto.
|| 4. Ocell carnisser de l'espècie Pernis apivorus, de la família de les falcònides, més gran que l'esparver (Camp de Tarr., Val., Eiv.).
    Refr.

—«Molts pilots perden un barco»: significa que no va ben governat un poble o una empresa si són molts els qui comanden.
    Etim.:
de l'it. piloto, mat. sign. || 2. El significat de ‘guia’ (|| 1) es troba en el gr. ποδóτες, producte d'un creuament de πιλóτες amb ποδ- ‘peu’. Cf. Vidos Storia 534.