Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. abonar
veure  2. abonar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ABONAR v. tr.: cast. abonar.
I. || 1. Fer tornar bo. «Abonarse lo temps: tranquillor; abonarse el tiempo» (Nebrija Dict.).
|| 2. agric. Adobar la terra amb fems o altres substàncies per fer-la més productiva.
II. || 1. Reconèixer com a bona una persona o cosa. Lo seu pare no ha volgut may abonar-lo per a fill seu, Lacavalleria Gazoph Si vos fugiu no sereu abonat, ibid.
|| 2. Concedir a algú la raó, reconèixer que diu ver, mostrar-s'hi conforme. «Tot açò que dius jo t'ho abon, però hi ha açò altre» (Men.).
|| 3. Autoritzar algú per fer una cosa. L'esser ell tan petit no vos abona | per a mesclar la fel a lo meu plor, Ruiz Poes. 91.
|| 4. Afirmar i certificar. Habilitat y tot lo demés que es menester abonar en la persona del agregando, Ordin. Univ. 1638, 73 v.
|| 5. Sortir fiador d'algú, respondre per ell, treure cara per ell, defensar-lo. No tingau temor, jo vos abonaré, Lacavalleria Gazoph. Que si'm toca una filagarsa de roba, vostè'n patirà; tinch qui m'abona, Vilanova Obres, xi, 202.
|| 6. Consentir i aprovar actes d'algú. «Tot li ho abones, al xic» (Benassal). «¿Com s'ha de corregir, si, a compte de castigar-lo, encara l'abonen?» (Massalcoreig). Fins a fer la ploramiques, si calia, per tal que el seu pare l'abonés com sempre, Virós 207.
III. refl.
|| 1. Aprofitar-se d'una avinentesa per tenir guany damunt algú. «T'hi has ben abonat» (Llofriu). «¡Com t'hi abones!» (ibid.).
|| 2. Sortir fiador d'algú, oferir-se a pagar per ell. Huy es nat y huy se abona | per pagar lo que Adam feu, Cançon. Nadal.
|| 3. Accedir, venir bé a fer alguna cosa. «Per treure'l d'es compromís, me som abonat a pagar-li sa setmanada» (Mall.).
    Fon.:
əβuná (Barc., Gir., Tarr., Men.); aβoná (Lleida, Maestr.); aβonáɾ (Cast., Val.); əβoná (Mall.).
    Conjug.:
regular, com la de cantar.
    Sinòn.:
I || 1, abonançar; || 2, adobar, femar.—III || 1, fer-se bo.
    Etim.:
format damunt bo.

2. ABONAR v. tr.: cast. abonar.
|| 1. Admetre i apuntar en compte una partida.
|| 2. Pagar una quantitat. Per abonarli sa paga li fan presentá es papés, Ignor. 58.
|| 3. Posar preu. «¿A quin preu l'aboneu, lo blat?» (Massalcoreig).
|| 4. refl. Pagar certa quantitat per un temps determinat, per poder assistir a un espectacle o gaudir per cert temps d'un servei (periòdic, llum, etc.). Vols que me abòn per anà cada vespre an es teatro? Roq. 50.
    Etim.:
del cast. abonar (=fr. abonner).