Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. alforrar
veure  2. alforrar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ALFORRAR v. tr.
|| 1. ant. Alliberar, donar llibertat a un esclau o pres; cast. libertar. Per amor d'ell alforraria tots los cautius chrestians que tenia, Muntaner Cròn., c. 247.
|| 2. Estalviar, guardar (Alcoi, Val., Eiv.); cast. ahorrar. a) met. No alforrar-se per negú: no tenir consideració a res ni a negú (Martí G. Dicc.).
|| 3. refl. «Ir en mangas de camisa» (Martí G. Dicc.).
    Cult. pop.
—«Alforra el mesquí, i no sap per a qui»: refrany per expressar la inutilitat dels diners guardats avariciosament (Alcoi).
    Fon.:
alforáɾ (València, Alcoi); əɫfurá (Eiv.).
    Conjug.:
regular, com la de cantar.
    Etim.:
format damunt alforre.—V. alforre.

2. ALFORRAR v. tr. ant.
Revestir de peces de cuiro o perpunt els guerrers o els cavalls, per resguardar-los dels colps. A Morela anats, e manats alforrar los peons de Terol e de les aldees, e que us siguen tant con poran, Jaume I, Cròn. 133. Dos peons alforrats aconseguiren ab nos en vna, Jaume I, Cròn. 134. Uench en Ramon Samenla, comanador Daliaga, e un altre frare del Temple, comanador... e entraren per la ost alforrats en los cauals, ab les lançes en les mans, id. ibid. 154. Entro ab mil cavalls armats e entro cent alforrats a la genetia, Muntaner Cròn. 116. Ab CCCCXCIIII homens a cavall entre armats alforrats en rocins sarts, e entro a mil homens de peu, Pere IV, Cròn. 47. En sou de CLXX homens a cauayll la meytat armats e l'altra meytat alforrats, doc. a. 1360 (arx. mun. Barc.). Si volran donar hom armat de cors e de cavall, que ho puxen fe; e que haja Vil sols: e si hom armat tot de cap a peus ab cavall, rocí o mul alforrat, V sols, doc. a. 1368 (Capmany Mem. ii, 393).
    Etim.:
probablement del germ. fōdr (>cat. forro), ‘aliment, *folro’, precedit de l'article aràbic al-. No és admissible fonèticament l'ètim de l'àrab al-ḥiliat faras ‘guarniments de cavall’, proposada d'Eguílaz Glos. 171.