Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. crema
veure  2. crema
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. CREMA f.
Acte de cremar o cremar-se; cast. quema.
|| 1. Acte d'esser destruït o consumit pel foc. Succehí lo dia 10 de dit mes la crema de la casa de la Aduana, Rúbr. Bruniquer, v, 22. Canta a Sagunt y sa gloriosa crema, Llorente Versos, ii, 18. «Aquesta carbonera té quinze dies de crema»: aquesta sitja de carbó ha de cremar quinze dies (Pego).
|| 2. Acte de sotmetre a l'acció del foc els teixits, abans d'aprestar-los, blanquejar-los o tenyir-los, per destruir el borrim que sobresurt del cos del fil (Barc.).
    Loc.

Estar a la crema: estar molt prop, a punt de caure, de complir-se, de succeir (Mall., Men.). Aquell trapacé | ... | que parla de tres per cent | y es plasso qu'està a la crema, Ignor. 1. Ja som sa Setmana de Passió, a la crema de sa Setmana Santa i de ses festes de Pasco, Alcover Cont. 71.
    Fon.:
kɾémə (Barc., Mall., Men.); kɾémɛ (Ll.); kɾéma (Val.).
    Etim.:
derivat postverbal de crema.

2. CREMA f.
|| 1. Tel o part més grassa de la llet, que, en reposar-se aquesta, puja a la superfície; cast. crema, nata.
|| 2. fig. La part millor (més elegant, més rica, més instruïda, etc.) d'un conjunt social; cast. crema.
|| 3. Menja quasi líquida, feta de llet, ous i sucre, i que té el color blanquinós o groguenc; cast. crema. Irem a Moyà on nos dinarem... e fets-nos apperellar flaons de let e de formatges e de crema, doc. a. 1392 (Est. Univ. xiv, 163). Quina dolcesa de persona! Axò té gust de crema y olor de primavera, Vilanova Obres, xi, 133.
|| 4. per ext., Pasta més o menys clara i semblant a la dita menja, sia per a donar finor al cutis, sia per a enllustrar les sabates, etc.; cast. crema.
|| 5. adj. Color semblant al de la crema || 3, o sia, groc blanquinós; cast. crema. El vestit negre de la Rossa... ab ruixa crema al coll, Pons Auca 135.
    Fon.:
kɾémə (or., bal.); kɾémɛ (Ll., Gandesa, Alcoi); kɾéma (Tortosa, Maestr., Cast., Val., Al.); сémə (Manacor).
    Etim.:
del llatí crama, mat. sign. || 1, probablement per via del fr. crème, mat. sign.