Diccionari Catalŗ-Valenciŗ-BalearB
Cerca inici
endarrereendavantcerca
Introducciů al DiccionariBibliografiaExplicaciů de les Abreviatures
veure escassesa
DIEC2DDLCCTILCBDLEXSinÚnimsCITTERMCAT

ESCASSESA (dial. escassea). f.
Qualitat d'escŗs; quantitat insuficient; estretor en el donar; cast. escasez, mezquindad. Eximpli de la muller que per scassea e auarŪcia lexŗ de fer almoyna, Eximplis, i, 77. Comparant les comoditats relatives de les nostres cases en la escassea de la pobriua caseta de Nelet, J. Ma. Esteve (Alm. Val. 1927, pŗg. 37).
††††Fon.:
əskəsέzə (Barc.); əsсəsə́zə (Palma); eskasťa (Val.).
††††SinÚn.:
escassetat.
††††Var. form.
incorrecta: escassŤs (castellanisme, de escasez); squessea (Eximplis, i, 76).
††††AntÚn.:
abundŗncia, abundor.
††††Etim.:
derivat de escŗs.