Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  porgar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

PORGAR v.
|| 1. tr. Netejar els cereals o llegums passant-los pel garbell, sobretot pel garbell petit que serveix per a treure'n la pols; cast. cribar. Nagú no gos ventar ne porgar faues forment ordi ne naguns altres blats, doc. a. 1375 (arx. mun. de Barc.). Aquell qui sembra e porga la lavor ans que la git en lo camp, Genebreda Cons. 107. Si vols menjar, laura, sembra, cull, bat e porga e ves al molí, Sermons SVF, i, 23. A porgar el blat, veynades, que el molí ja infla el vol, Riber Sol ixent 5.
|| 2. Netejar la terra, ciment, grava o altra matèria pulverulenta, fent-la passar per un instrument guarnit de foradins o per un conjunt de joncs o de fils de ferro; cast. limpiar.
|| 3. refl. Aclarir-se i netejar-se el vi, l'oli o altre líquid, deixant anar al fons del recipient les impureses que conté; cast. posarse.
|| 4. intr. Caure el fruit d'un arbre, especialment l'oliva, abans de madurar (Empordà, Garrotxa, Mall.). Arriba la Tardor roent | quan porga l'oliva | i grella el forment, Colom Juven. 18.
    Fon.:
puɾɣá (or., men., eiv.); poɾɣá (occ., val., mall.); poɾɣáɾ (val.).
    Sinòn.:
|| 1, garbellar.
    Etim.:
del llatí pŭrgare, ‘netejar’.